Rumänien

Rumänien var ett av de första länderna som HTLI riktade sin hjälpverksamhet till. Fasansfulla bilder av utmärglade och smutsiga barn sändes ut i media strax efter att Rumänien öppnades upp efter det tidigare auktoritära socialistiska styret.

I Rumänien finns det idag ca 300 personer i något av våra fadderprogram för barn, äldre eller studenter. Även om Rumänien numera är en del av EU och standarden för många har blivit bättre för många, så är det fortfarandestora grupper av människor som lever under mycket svåra omständigheter. Rumänien är därför fortfarande ett av våra främsta hjälpländer.

Dagcentret Tabita

I staden Reghin är Hjälp Till Liv huvudfinansiär av Dagcentret Tabita, vilket är ett slags förstärkt fritidshem. Hit går ett tjugotal (mestadels) romska barn som lever i fattiga och utsatta förhållanden för att få läxhjälp, stimulans och ett mål näringsriktig mat efter skolan. På centret får de omsorg och stöd, motivation och struktur, pyssel och lek, något som inte är en självklarhet för dem.

Tabita drivs av en lokalt, med Hjälp Till Liv som huvudfinansiär. HTLI byggde även själva byggnaden, med hjälp av svenska volontärer och gymnasieelever, i slutet av nittiotalet.

Centrets omkostnader betalas av inkomster från HTLI:s secondhandbutik i Hudiksvall.