Historik

Starten till Hjälp Till Liv International kom i och med att HTLI:s grundare Allan & Astrid Widarsson, samt Allans syster Anna-Lena Gustavsson, 1992 såg de TV-program som då sändes från rumänska barnhem. Utmärglade och smutsiga barn radades upp mot väggen och spolades av med brandslang för tvättning. Som reaktion på dessa bilder föddes ett engagemang som ledde till att Allan och en engagerad grupp från Hallsberg, med Åke Nilsson i spetsen, i oktober 1992 levererade den första sändningen med sjukhusmaterial och utrustning tillsammans med kläder till en lokal samarbetspartner; pingstförsamlingen i Reghin, Rumänien. Gruppen i Hallsberg kom senare att bli en arbetsgrupp under namnet Hjälp till Liv, med säte i Hallsberg, medan Hjälp Till Liv International tog form i Hudiksvall.

HTLI är religiös och politiskt obunden, men har som drivkraft det kristna budskapet om allas lika värde och att vi ska hjälpa människor som är i nöd. Dessa värderingar tror vi delas av de flesta människor.

Sedan 1992 har HTLI:s arbete oavbrutet gått vidare och runt om i landet finns nu ett stort antal understödjare som på olika sätt, genom HTLI, engagerar sig för att söka lindra nöden för de mest utsatta, i de länder där vi har vår verksamhet.

HTLI:s VISION är att vi genom vårt arbete och engagemang ska kunna bidra till att många fler människor får leva ett mer värdigt liv i de programländer vi arbetar i. Vår MISSION är att, genom ett stort inslag av frivilligarbete, förverkliga vår vision så kostnadseffektivt som möjligt där vi arbetar. 

Läs mer om HTLI historia i vårat jubileumsnummer av HTLI NyhetsForum!

Läs mer om HTLI historik i vårat jubileumsnummer av HTLI NyhetsForum nr 3, 2017!