Om oss

Hjälp till Liv International är en fristående ideell organisation, baserad i Hudiksvall. Arbetet började med hjälpsändningar som gjordes på privat initiativ, vilket senare leddes till att föreningen bildades 1992, först under namnet HTL, senare med tillägget international (HTLI).

HTLI:s arbete berör tusentals människors liv genom fadderprogram, hjälpsändningar, fritidshem för utsatta barn, samt projektinsatser som skolbyggen, brunnsborrningar, stöd av lägergård etc. Hjälp Till Livs vision är att bidra till att våra medmänniskor får leva ett värdigare liv och vi grundar  vårat arbete på kärleken till medmänniskan, där vårat ledmotiv är bibelordet ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem”. Utifrån detta vill Hjälp till Liv international ge humanitär och andlig hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Föreningen drivs primärt med volontära insatser, både i Sverige och i de länder vi arbetar. Till vissa funktioner finns dock anställd personal.

Fadderprogram
HTLI har idag (2017) 600 barn och vuxna i våra fadderprogram och totalt har genom åren runt 1300 barn, äldre och studenter fått hjälp av HTLI. Anmäl dig som fadder på www.htli.org/blifadder!

Hjälpsändningar
Varje år skickar vi fyra eller fler stora tradare med hjälpsändningar som innehåller kläder, möbler, rullstolar med mera. Utöver detta går även ett antal mindre sändningar iväg med bland annat kläder, julgåvor till fadderbarn etc.

Secondhand & Café
På Granebovägen 3 i Hudiksvall har HTLI en secondhandbutik & café i stora rymliga lokaler. Det mesta av arbetsinsaterna i butiken görs volontärt och all vinst går direkt till våra biståndsprogram, vilket i dagsläget (nov 2017) är hela 65 procent av inkomsterna!

Fritidshemmet/Dagcentret Tabita

Fritidshem
I Rumänien driver HTLI sedan många år ett fdritidshem/dagcenter för romska barn som lever i fattiga förhållanden.  Vi har även drivit en provisorisk skola i Afghanistan för barn som förlorat sina föräldrar i kriget. Ett långsiktigt projekt, som vi påbörjat i detta sargade land, är att bygga en större skolbyggnad för 300 barn, där minst hälften av eleverna ska vara flickor.

Biståndsprojekt
HTLI bedriver även diverse biståndsprojekt, bland annat genom skolbyggen i fattiga områden, brunnsborrning, projektering av en lägergård till utsatta barn i Lettland, med mera.

Behoven är alltid större än vad resurserna är – så var gärna med oss i hjälpen för de utsatta!