Insamlingskontroll

Hjälp till Liv International är godkända av Svensk Insamlingskontroll som insamlingsorganisation. Det innebär att du kan känna dig trygg med vad vi gör av de pengar du skänker till vår verksamhet. 

Våra godkända insamlingskonton:
PG 900115-7
BG 900-1157
Swish 123 900 11 5

Varje år genomförs en kontroll av alla organisationer som har 90-konto beträffande organisationens förmåga att effektivt förmedla insamlade medel till det avsedda ändamålet. En organisation med 90-konto ger dig trygghet över att de pengar du skänker, används effektivt för avsett ändamål!

Hjälp Till Liv International uppfyller med råge de krav som Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll ställer på organisationer för att kunna ha s.k. 90-konto. Alla organisationer som har ett 90-konto får använda högst 25 % av insamlade medel till administration för att få behålla 90-kontot. Minst 75% ska gå till de ändamål som organisationen finns till för.