Redovisning och dokumentation

Målsättning för Hjälp Till Liv international

Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till medmänniskan.
Bilbelordet: ”Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra för dem.”, är den uppmaning som formar det uppdrag vi har att fullfölja.
Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras, religiös tro, social bakgrund. eller politisk inriktning, skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

HTLI årsmötesprotokoll, årsredovisningar etc.

ÅRTAL HTLI ÅRS-BERÄTTELSE FÖRSÄLJ-NINGS-
RESULTAT
SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL
BUDGET ÅRSREDO-VISNING REVISIONS-
BERÄTTELSE
ÅRSMÖTEN
2012Årsber. 2012Butik 2012 Budget 2012Årsredovisning2011 
2013Årsber. 2013Butik 2013 Budget 2013Årsredovisning2012 
2014Årsber. 2014Butik 2013Nyckeltal 2013Budget 2014Årsredovisning2013Dagordning Protokoll 2014 
2015Årsber. 2015Butik 2014Nyckeltal 2014Budget 2015Årsredovisning2014DagordningProtokoll 2015
2016Årsber. 2016Butik 2015Nyckeltal 2015Budget 2016Årsredovisning2015DagordningProtokoll 2016
2017Årsber. 2017Butik 2016Nyckeltal 2016Budget 2017Årsredovisning2016DagordningProtokoll 2017
2018Årsber. 2018Butik 2017Nyckeltal 2017Budget 2018Årsredovisning2017DagordningProtokoll 2018
2019Årsber. 2019Butik 2018Nyckeltal 2018Budget 2019Årsredovisning2018DagordningProtokoll 2019
2020Årsber. 2020Butik 2019Nyckeltal 2019Budget 2020Årsredovisning2019DagordningProtokoll 2020
HTLI Stadgar

 Grafer med statistik årsmötet 2020.