Ditt HTLI-konto

Välkommen till ditt personliga medlems- och fadderkonto!

(Din personliga inloggning hitta du på avin som följer din medlemstidning HTLI NyhetsForum. )

För dig som är medlem och fadder i HTLI har vi ett särskilt datasystem vi kallar Aidtrack. Här kan du ha översikt över de gåvor du skickat in och för dig som är fadder kan du även se vad som gått ut till just ditt/dina fadderbarn. Som fadder kan du även, om du önskar, hålla kontakt med ditt/dina fadderbarn genom att skriva brev, som sedan översätts av våra mottagarländers respektive fadderråd och förmedlas till ditt fadderbarn. Inloggningen är personlig och fås när du anmäler dig som fadder.

Detta kan du se och göra på ditt fadderkonto

  • Se hur mycket pengar du har på ditt fadderkonto på Aidtrack.
  • Se vad ditt fadderbarn fått för pengar.
  • Få rapporter i text och bild från ditt fadderbarn
  • Möjlighet till kontakt med din gåvomottagare
  • Möjlighet till extra insättningar och gåvor