Övriga länder

Hjälp Till Liv International har även några familjer vi stöder regelbundet genom vårat faddersystem, i Serbien och Littauen.