Etiopien

I Etiopien har HTLI bedrivit verksamhet sedan 2007 och vi har fadderverksamhet med månatligt stöd till 135 (nov 2017) fadderbarn, studenter och äldre med särskilda behov. HTLI har även bidragit till förbättrad vattenförsörjning i ett av Addis Abebas fattiga ytterområden, där vi bekostat två nya tappställen, vilket förenklat livet betydligt för de – oftast flickor – som haft uppgiften bära vatten långa sträckor till familjens behov. Livet har därmed blivit mycket mindre betungande för hundratals människor.

Trots att Etiopien både är ett av de största och mest resursrika länderna i Afrika, är det ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Den politiska situationen har förhindrat utbyggandet av infrastrukturen, vilket gör det problematiskt både för jordbruket och att utvinna landets stora mineralresurser.

Medelinkomsten är 200 kr i månaden och 43 % av invånarna saknar tillgång till rent vatten, var sjunde har inte tillgång till toalett och en tredjedel av landets invånare lever i absolut fattigdom,vs de har inte tillräckligt med kaloriintag (2200 kcal) och många lider av undernäring. Befolkningsökningen är hög. De flesta lever på landsbygden och  är beroende av sitt eget jordbruk för sin överlevnad och återkommande torrperioder försvårar även det livsmedelsförsörjningen. Landet ligger på plats 174 av 188 vad gäller HDI, dvs Human Development Index; vilket jämför förväntad medellivslängd, utbildning och levnadsstandard). Ett väldigt dåligt resultat, med andra ord.

Etiopien styrs av en regerings-koalition som har fått hård kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna och trots att Etiopien upplever en ekonomisk tillväxt så är de flesta etiopier fortfarande fattiga.

I Etiopien har vi Kiros Widarsson (cirkeln till nedan, till höger) som leder arbetet. Hon och hennes medarbetar har kontakt med alla fadderbarn med familjer, anordnar träffar både för barn och föräldrar och fungerar som HTLI:s kontaktlänk till dessa. Behoven i Etiopen är stora och vi kan inte hjälpa alla, men vi kan i alla fall nå de allra fattigaste det ytterområde av Addis Abeba, där vi är verksamma. Tack för att du är med och stöder vårt arbete!

FAKTA ETIOPIEN
Invånare: 105 350 000
Medellivslängd: 62,6
Spädbarnsdödlighetet: 49,6 (per 1 000 levande födda)
Befolkningstillväxt: 2.90 %
Sjukhusbäddar per 1000 personer: 6,4
Undervikt för barn under 5 år: 23,6 %
Befolkning under fattigdomsgräns: 29.6 %
Andel barn i grundskolan: 23% (2017)
Läs- och skrivkunnighet: 36%
Tillgång till rent vatten: 42,7 %
Tillgång till toalett: 28 %
Tillgång till hälsovård: 46%
Procentuell andel invånare i städerna: 20.4 %

Läs mer om Etiopien på Globalis och CIA hemsidor