Signum: Alla svenskar borde bli faddrar!

Liksom många andra brukar jag då och då lyssna till Folkhälsomyndighetens pressträffar om coronaläget. Det är intressant och upplysande, men även en hel del upprepande av grundläggande kunskaper: Sköter vi oss alla, så sprids smittan mindre. I olika perioder det senaste året har Covid-19-läget varit olika: ökande, stabilt, på en platå, sjunkande osv. Sk ”superspridere”…