Donera aktieutdelning!

Foto av AlphaTradeZone pu00e5 Pexels.com

Visste du att du kan donera aktieutdelning skattefritt? Som privatperson kan du skänka rätten till framtida utdelning på dina aktier skattefritt till Hjälp till Liv International, då vi är en ideell förening med 90-konto. 

Detta gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier, som aktier i onoterade företag – till exempel fåmansföretag. Du kan välja att rikta ditt stöd till HTLI som helhet, eller direkt till ett särskilt biståndsprojekt som ligger dig varmt om hjärtat. Värdet av de pengar du då skänker för att stödja HTLI:s hjälpverksamhet blir då större än beloppet du själv skulle ha disponerat. Normalt är skatten på utdelningar 30% på börsnoterade aktier, men skänker du utdelningen till HTLI går hela beloppet till det du vill stödja.

Juridiska personer kan inte överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Nedan hittar du mer praktisk information om att donera via aktieutdelning. Kontakta oss gärna för en dialog om hur du vill att ditt stöd ska stärka HTLI:s arbete för behövande! 


Praktisk information

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka. Detta görs genom att be din bank öppna ett VP-konto där mottagaren av avkastningen är HTLI.

Viktigt är att du har gjort HTLI till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning senast en vecka före avstämningsdagen i det utdelande bolaget.

För dig som har värdepapperskonto gäller följande (VP-konto):

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen (”rättighetshavaren”) till HTLI. Ladda ner och fyll i blanketten ”Anmälan om gåva avseende kontant avkastning”. Lämna den ifyllda blanketten till din bank.

Anmälan om gåva avseende kontant avkastning (pdf 104 kB) [fil kommer att länkas]

Du kan direkt i blanketten eller i blanketten ”Gåvobrev” (se nedan) specificera vilket område du vill stödja eller om din önskan är att gåvan går till HTLI som helhet.

Gåvobrev (pdf 58 kB) [fil kommer att länkas]

Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna), Avanza eller Nordnet kan du göra anmälan direkt på deras hemsidor.

För dig som har depå i en bank eller hos fondkommissionär:

Kontakta din bank eller fondkommissionär om information för vad som gäller i ditt fall.


För dig som ska skänka utdelningsrätt på aktier i ett onoterat företag:

Det utdelande företaget kan utfärda utdelningskuponger. Kupongen ger rätten till utdelningen för innevarande räkenskapsperiod. Kontakta din bank eller fondkommissionär för mer information.

Inkomstdeklarationen

Skatteverket får information från din bank om gåvan. Du kan lämna upplysningar om gåvan under särskilda upplysningar i deklarationen. Det kan vara bra att spara underlaget för överlåtelsen av utdelningsrätterna.

Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K 10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad.

Frågor och svar

Får HTLI besked om gåvan?

Har du dina aktier på ett VP-konto får HTLI automatiskt besked om din gåva. Finns aktierna på depå hos din bank eller fondkommissionär kan det innebära att din gåva förblir anonym. Meddela oss gärna att du har skänkt en gåva så har HTLI möjlighet att visa sin uppskattning. Kontaktinformation finns längre ner på sidan.
Vid överlåtelse genom gåva av utdelningsrätter i onoterade företag framgår det av gåvobrevet vem som lämnat gåvan.

Hur påverkas mina rättigheter som aktieägare?

Du minskar inte din kontrollpost eftersom du inte skänker bort några aktier.

Blir gåvan en engångsdonation?

Eftersom din donation är löpande upphör den endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva. Om du har ett VP-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av gåva avseende kontantavkastning” genom att kryssa i ”Avregistrering”. Om du har en depå kontaktar du din bank.

Anmälan om gåva avseende kontant avkastning (pdf 104 kB) [fil kommer att länkas]

Övriga frågor

Kontakta Allan Widarsson tele 070-36 04 31 eller e-post allan@htli.org

Kontakt och organisationsnummer

För att donera aktieutdelning, värdepapper, fast egendom eller upprätta testamente, uppge då följande uppgifter som mottagare av gåvan. Kontakta oss gärna också via mail eller telefon. 

Hjälp Till Liv International
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Organisationsnummer 88 75 01 – 26 87

Kontrollplusgiro 90 01 15-7
Kontrollbankgiro 900-1157 

Alla gåvor går till arbetet bland de fattiga med minsta möjliga omkostnader. Glöm inte att uppge om du önskar att din donation ska stödja ett visst projekt/område.