Bli Stödmedlem!

Tack vare våra stödmedlemmar har HTLI en bas av människor som känner för arbetet och ger ett kontinuerligt stöd – något som är ovärderligt för att kunna fortsätta det hjälparbete vi utför. Som stödmedlem får du även vår tidning NyhetsForum 4 gånger per år i vilken du får information om vad som är på gång i HTLI:s hjälpverksamhet.  

Du kan enkelt bli stödmedlem genom att maila din kontaktinfo på info@htli.org och skicka in din årsavgift (250 kr) på pg 900115-7. Du kan även bli stödmedlem genom att Swischa ”Stödmedlem” till 123 900 11 57.