Hjälp till dem som inget har – Tufft liv för hemlösa i Kirgizistan

Sedan vår-sommaren 2020 arbetar HTLI i det för oss avlägsna Kirgizistan, genom fadderarbete och genom att stödja ett antal personer som hjälper fattiga och utsatta av olika klienterier. Några av de personer vi stödjer är Articul och Adilet, som genom flera år stött utsatta i fängelsemiljöer. Deras hjärta för utsatta är dock stort och har…

Intervjun: Så tog de sig genom coronaåret

Jag möter HTLI:s butiksansvarige Anna-Lena Gustavsson och Omtankens arbetsledare Anders Trolin i HTLI Secondhandbutik på Granebovägen 3 i Hudiksvall, en mulen februaridag. De har tagit en paus i arbetet, för att ge sin bild av året som varit för HTLI Secondhandbutik och Omtanken, som utför hushållsnära tjänster.Det är inte alltid man ha tid att sitta…

Signum: Alla svenskar borde bli faddrar!

Liksom många andra brukar jag då och då lyssna till Folkhälsomyndighetens pressträffar om coronaläget. Det är intressant och upplysande, men även en hel del upprepande av grundläggande kunskaper: Sköter vi oss alla, så sprids smittan mindre. I olika perioder det senaste året har Covid-19-läget varit olika: ökande, stabilt, på en platå, sjunkande osv. Sk ”superspridere”…

Julgåvor togs tacksamt emot av behövande i Petrozavodsk, Ryska Karelen

I Petrozavodsk I Ryska Karelen har vi ett antal fadderbarn och familjer som mottar regelbundet stöd, genom våra faddrar. Som ett extra stöd har dessa i samband med julen fått en extra gåva på 5000 rubel per barn (motsvarande 640 kr), av HTLI, för att stärka upp ekonomin. Även en familj som inte annars är…

Fadderråden – en viktig resurs i HTLI arbete

I varje land Hjälp Till Liv International arbetar i har vi fadderråd som arbetar idéellt med att se till att hjälpen ska komma till rätt personer i rätt tid. Ansvaret inför faddrarna tas på allvar och varje skänkt krona redovisas via HTLI:s datasystem AidTrack. Fadderråden består av inhemska medarbetare som lever och bor i de…