Nigeria

Nigeria är ett av våra nyaste biståndsländer, där vi började vårat arbete vintern 2019/20. Här har vi ett växande antal fadderbarn, främst i miljonstaden Lagos ytterområden. Genom vårat fadderråds kontakter har vi även kunnat gå in och finansiera ett par skolor för barn främst i de yngre årskurserna. Dessa skolbyggen bidrar till att möjliggöra en mer kvalitativ skolgång och ge en bättre framtid för fattiga barn.

Läs mer om vårat arbete i Nigeria i vår tidning NyhetsForum, bland annat i nr 1 2020 och i nr 2 2020.