Lettland

I Lettland har HTLI har varit under en lång tid. Här har vi 330 fadderbarn (2017) och vi gör regelbundna hjälpsändningar med både kläder, husgeråd, sjukhussängar, rollatorer, rullstolar med mera. Lettland är ett EU-land men har på grund av den ekonomiska krisen för ett antal år sedan, haft en situation med hög arbetslöshet. Detta gör att många letter har haft en mycket besvärlig situation och lever under mycket knappa omständigheter. HTLI har tidigare även bedrivit soppkök mm, vilket övergått till Lettlandshjälpen.