Bulgarien

Under ett antal år har ett större antal romska bulgarer kommit till Sverige för att tigga. Hjälp Till Liv International hjälper idag, genom vårat faddersystem, flera (fd) tiggarfamiljer i Bulgarien, som nu kan vara hemma med sina barn istället för att sitta med tiggarmuggen här i Sverige. Kontakten med dessa hålls av ett lokalt fadderråd, under ledning av Milton Metodiev (nedanför, två bilderna till vänster). 

Om Bulgarien

Bulgarien har haft en svår övergång från planekonomi till marknadsekonomi sedan Sovjetunionens fall år 1991. Landet blev medlem av NATO år 2004 och EU år 2007 men kämpar fortfarande med korruption och organiserad kriminalitet (42 på en skala av 9-100, där 100 är bäst).

Kommunistregimen upphörde år 1990 och de första demokratiska valen sedan andra världskriget hölls samma år. Landet fick en ny grundlag år 1991 och är nu en parlamentarisk republik. Bulgarisk politik har sedan kommunistregimens fall varit präglat av en del oro och flera partier och allianser har suttit vid makten. Bulgarien blev medlem i NATO år 2004 och EU år 2007. Landet har haft flera problem knutet till korruption, organiserad brottslighet och hög arbetslöshet. EU har ställt stränga krav på förbättringar och har under vissa perioder fryst den ekonomiska hjälpen till landet. Levnadsstandarden är förhållandevis låg och fattigdomen är utbrett.  

Bulgarien har 6,9 miljoner invånare, med en medelålder på 75 år. BNP ligger på på 9 828 us dollar (2019) och 87,6 procent av barnen går i grundskolan. 64 procent av befolkningen har tillgång till sanitetsanläggningar.