Afghanistan

Tack vare afghanska flyktingars personliga kontakter har HTLI kunnat bygga upp en god relation med borgmästaren i staden Andkhoy i Afghanistan. Tack vare detta och våra givare och faddrar, har vi kunnat genomföra vattenprojekt, skicka månatligt understöd till ett tjugotal afghanska fadderbarn, bedriva undervisning för ett fyrtiotal föräldralösa, samt påbörja ett skolbygge! På grund av rådande omständigheter har HTLI dock inte kunnat nå fram med ekonomisk hjälp. Vi hoppas dock att inom kort kunna återta detta.

Genom HTLI:s försorg har ett fyrtiotal föräldralösa barn en provisorisk undervisning av en av landets krigsänkor, tillika lärare. Vi vill nu bygga en större skola, där minst hälften av barnen kommer att vara flickor. Skolundervisningen kommer att bedrivas av staden själva, men de behöver vårt stöd för att kunna bygga denna pionjärskola, vilken borgmästaren i staden vill ska bli en exempelskola för andra i landet.

HTLI har mark alldeles invid polistationen, vilket bärgar för säkerhet för de flickor som kommer att studera. Vi har redan byggt muren kring skolgården, men behöver – så snart möjligheten att fortsätta arbetet – ytterligare 300 000 för att förverkliga drömmen om en skola där Afghanska flickor får en framtid!

Var med och bidra med en gåva – märk ”Afghanistan”. Är du företagare vill vi uppmana dig att sponsra detta skolprojekt! Givetvis kommer ditt företag att uppmärksammas i och med detta.

Kontakta Allan Widarsson på 0705-36 04 31 eller info@htli.org om du önskar bli sponsor.

Om Afghanistan

Många decennier av krig och konflikt har lett till att Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Landet som inte haft fred sedan 70-talet är ett av de fattigaste länderna i världen, där väpnade konflikter tvingat miljoner människor på flykt. Afghanistan har egentligen relativt många naturresurser som bland annat kol, koppar och järnmalm. Det finns också olja och naturgas, men dessa naturresurser har inte blivit särskilt utnyttjade på grund av oroligheterna i landet och bristfälliga möjligheter till transport. Svårigheterna att få igång ekonomin har sin grund i många år av väpnad konflikt, korruption, hög kriminalitet samt en svag statsapparat.

Afghanistan är enligt författningen en islamisk förbundsrepublik och inga lagar får strida mot islams lära och sedvänjor. Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel är shiamuslimer. Det finns också mycket små grupper av hinduer, sikher och judar. Republiken är indelad i 34 provinser och dessa provinser är sedan indelade i totalt 398 distrikt. Den pågående konflikten mellan talibanerna, de federala myndigheterna och den internationella styrkan har gradvis försvagat Afghanistans regering på senare år. Det finns mycket korruption (16 på skala 1-100, där 100 är bäst) och tillgången till vård och utbildning är dålig. Tillgången till utbildning har blivit bättre sedan talibanregimen störtades, 2002, särskilt för flickor, men tillgången till välfärdstjänster är fortfarande dålig utanför huvudstaden Kabul.

Afghanistan har 32 564 000 invånare. Förväntad levnadsålder för en afghan är 64 år. Barnarbete är ett utbrett problem och var tredje flicka gifts bort innan 15 års ålder. 70,7 procent av befolkningen bor i städernas slumområden och 29,8 procent av befolkningen är undernärd. De politiska och civila rättigheterna är mycket dåliga (5:a på en skala av 7) och många invånare har dödats i väpnade konflikter.