Biståndsländer

HTLI är verksamt för nuvarande verksamma i ett tiotal länder; Rumänien, Bulgarien, Litauen, Lettland, Ryssland, Serbien, Afghanistan, Kirgizistan, Etiopien och Nigeria. Vår hjälp riktar sig till de allra mest behövande i respektive land. 

Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och uppåt fadderbarn sponsras av HTLI faddrar – totalt har runt 1300 fadderbarn och vuxna fått regelbundet stöd från HTLI genom åren. I varje land har vi ett fadderråd som väl känner till de lokala förhållandena, som ser till att den hjälp som skickas kommer rätt.

HTLI skickar även regelbundet hjälpsändningar, både större och mindre, vilka kommer både familjer, skolor och sjukhus till del.

Utöver fadderarbete och hjälpsändningar genomförs även olika projekt, där HTLI finansierar hela eller delar av projekt. Exempel på dessa riktade insatser är bygge och finansiellt underhåll av fritidshemmet Tabita i Rumänien, skolbyggen i Nigeria, projektering av skolbygge i Afghanistan, vattenförsörjning i Etiopien med flera sociala projekt i biståndsländerna.

Läs mer om respektive land i underflikarna.