Fadderråden – en viktig resurs i HTLI arbete

on

I varje land Hjälp Till Liv International arbetar i har vi fadderråd som arbetar idéellt med att se till att hjälpen ska komma till rätt personer i rätt tid. Ansvaret inför faddrarna tas på allvar och varje skänkt krona redovisas via HTLI:s datasystem AidTrack.

Fadderråden består av inhemska medarbetare som lever och bor i de länder HTLI arbetar i. Fadderråden arbetar ideellt och blir endast ersatta med rese- och  kostnadsersättningar.  (Undantaget en person som är anställd på halvtid i Bulgarien). 


Överväger hjälpbehoven Fadderråden är därmed HTLI:s utsträckta hand och är de som på plats tar emot ansökningar om fadderstöd. De intervjuar och besöker familjen och överväger sedan tillsammans om det specifika barnet, studenten eller äldre personen är i så stort behov av hjälp att han/hon ska sättas upp på HLTI:s väntelista för att få en fadder.


När fadderbarnet väl fått beslut om stöd av fadderrådet, går HTLI  tillfälligt in och ger det månatliga stödet, tills en specifik fadder hittas som kan ta över ansvaret. Ju fler faddrar som anmäler sig, ju fler kan HTLI alltså hjälpa.  Det är påtagliga behov som är orsaken till fadderråden beslutar om fadderskap, vilket innebär att det stöd som varje fadder ger gör en väsentlig skillnad för det enskilda barnet/familjen!


Servents levererar hjälpen för att kunna leverera hjälpen och för att även se om det föreligger ett fortsatt behov av hjälp, besöker fadderrådets sk ”servents” regelbundet familjerna och står i sin tur ansvariga inför fadderrådet.


Dessa servents är ibland samma personer som i fadderrådet och ibland särskilt utsedda personer,  vars uppgift är att dela ut de pengar och den mat familjen ska ha från sin fadder.  (Anledningen till att ibland mat delas ut istället för pengar, är att det i en del länder medför en dubblering av kostnaderna i form av skatt. Däremot går det att kringgå detta genom att  – i samförstånd med familjens behov – inhandla mat och hushållsprodukter och på så sätt istället ge det stöd familjen/barnet behöver.


Ibland händer att förhållandena ändras – både till det positiva och det negativa. Kanske familjen får ett ytterligare barn, eller så får någon arbete etc. Detta håller då fadderråden och servents-personerna under uppsikt, så att stödet kan anpassas efter behov.


Utbildning av fadderråden HTLI har regelbundet utbildningsdagar där fadderråden får utbildning och instruktion för att kunna förbättra och fördjupa kunskaperna i vårat system.


Under våren har en utbildning genomförts i Lettland, där en grupp bestående av representanter från ett antal fadderråd i Lettland och Ryssland fick vidareutbildning under tre dagar. 


– Våra fadderråd är enormt värdefulla för oss, kommenterar Allan Widarsson som ansvarar för vidareutbildning och kontakt med fadderråden. De är vår utsträckta hand och de som fullföljer den mission vi har att så kostnadseffektivt som möjligt hjälpa så många som möjligt!

Text: Berith Nilsson 

Ur NyhetsForum nr 2, 2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *